בקרוב

אני לגמרי על זה

החלטתי לעלות לאוויר למרות שלא הכל מוכן עדיין.
אני אצטרך להעלות את הדברים תוך כדי ריצה.
אין מה לעשות, אלה החיים.

בקרוב

אני לגמרי על זה

החלטתי לעלות לאוויר למרות שלא הכל מוכן עדיין.
אני אצטרך להעלות את הדברים תוך כדי ריצה.
אין מה לעשות, אלה החיים.